Inn på tunet - IPT

Karset gård er IPT-tilbyder. IPT er en forkortelse for Inn på tunet.
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruket er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er ofte knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Dette sier matmerk om IPT: http://www.matmerk.no/inn-pa-tunet
Vi er også medlem av nettverk: http://www.innpatunetinnlandet.no

Vi har uttallige muligheter for mennesker med behov innenfor følgende områder:

Avlastning
Gården som læringsarena
Arbeidstening/hverdagsmestring/dagaktiviteter
Tilbud for yngre demente

Vi som driver gården heter Unni og Bjørn-Magne, begge født 1969.
I tillegg har vi ca. to årsverk med ansatte som bidrar både på hverdager og i helgene.

Karset gård har mange ressurser som benyttes i avlastning for barn og unge. Vi nevner blant annet store utearealer, tilrettelagt for mange og varierte aktiviteter.
Vi har også en hytte på Hedmarksvidda og en hytte ved sjøen i Karlstad, Sverige.
Vår landlige beliggenhet med nærhet til både Mjøsa og fjellet, gjør også at mulighetene for et aktivt friluftsliv er tilstede, for de av våre brukere som kan ha glede og nytte av det.

Som base for vår virksomhet, bruker vi et hus som ligger litt utenfor gården, i Karsetgutua 130, også kalt Holter, eller "Hølter" på dialekt 🙂.
Huset er fra 1915 men er pusset opp i flere omganger og inneholder alle fasiliteter for at alle skal ha det bra når de er på Karset. I Holter er det blant annet 5 soverom og 2 stuer. 

For tiden er har vi ikke så mange dyr, men hunden Charlie og våre tre kaniner er populære blant brukerne våre. Vi har også to katter som holder gården musefri, men ellers gjør sitt beste for å holde seg unna alle fremmedfolk på gården 😀.

Det er også i underkant av 600 mål med skog tilknyttet gården og i forbindelse med dette er det noe skogsdrift og vedproduksjon.

Et stabbur på gården inneholder 2 store rom med blant annet langbord, små gruppebord, fotballspill, musikkanlegg og hvile/lesekrok. 

Det gamle hønehuset på 600 kvm er omgjort til lekeland for store og små. Her har vi blant annet sykelløype, trampoline, bordtennis, basketkurv, hinderløøype, fresbee-kurv, zipline, innebandy og fotballbane.

De som liker fart og spenning har muligheten til å være med Bjørn-Magne på utflukt med enten ATV eller motorsykkel. BM er en erfaren fører og vi har beskyttelsesutstyr til alle som sitter på.

I låven har vi også et treningsrom med mange fasiliteter. Vi nevner blant annet tredemølle, elipsemaskin, multigym, styrkebenk og mange vekter for allsidig trening.

Karset Gård har i tillegg til store utearealer og mange driftsbygninger, også flere eiendommer i nærheten av gården. Dette gir mulighet for vedlikeholdsarbeid i form av snekring, maling, hagearbeid etc. som kan fungere som motiverende og meningsfylt arbeid for de som benytter våre tilbud.

Mange mennesker har i tillegg til ovennevnte også behov for veiledning på andre områder. Vi som driver gården er utdannet sykepleier og idrettspedagog med videreutdanning i friluftsliv, og har relevant praksis fra dette gjennom vel 20 år. Vi føler oss derfor skikket til å gi et best mulig tilbud også innenfor områder som omhandler hverdagsmestring, personlighetsutvikling, livsstilsendring og annet.

Privatpersoner som ønsker å benytte tilbudene våre, bes ta kontakt med offentlige instanser i hjemkommunen, lokalt barnevern etc. før henvendelse til oss.

Vi har pr. tiden rammeavtaler med følgende kommuner:
Stange
Hamar
Ringsaker
Løten
Elverum

Øvrige kommuner, barnevernskontorer etc. bes ta kontakt for priser og tilgjengelighet.

Velkommen til Karset - trygt og godt! 🙂