Våre turer

Her kan du se korte klipp fra våre ulike tilbud av motorsykkelturer

 • Guiding

  Vi tilbyr organiserte turer både i Norge og andre land, blant annet i Romania, USA, Island, Marokko og Nepal.
  Du kan også kjøpe ruter for å kjøre selv.
  Les mer på www.adventuremc.no (ikke direkte link)

 • Kurs

  Vi tilbyr kursing i elementær kjøreteknikk på grus og i terreng. Passer for den som ikke har mye erfaring med kjøring av denne typen. Kurset er praktisk rettet og inneholder både basisøvelser og kjøring i terreng. Ta kontakt for avtale og priser!
  I juni arrangerer vi også en hel helg med kjøreteknisk kursing. Denne foregår på Finnskogen.