Adventure MC Tours of Norway har base på Karset gård.
Gården brukes da til overnatting, måltider, trening og start/sluttdestinasjon for nasjonale turer.

Norge på motorsykkel er fantastisk!

Dronevideoer av Kristian K. Broen, Air Drone